Inlababo.

Maka-ilang ulit na rin,
akong nagmamahal ng nakapiring.

Tinitiklop ang mga sandali
na dumudurog sakin.

I fear. I love.ย I jump.

Across almost everything,
That separates me from strangers —
Choking me towards wisdom,
or the lack of it actually.

I feel. I think. I try.

I try to feel again.

Tinatanaw ang mga bulalakaw
sa likod ng mga hamog
na lumilihis sa paglusaw.

Bumubuntong-hininga ako ng hindi ko napupuna.

Bringing me to the verge of asking,

โ€œKailan nga ba huling lumapat
ang lumuluhang mga daliri?
Kailan muling sisipat ang pluma
sa hapo at nanunuyong mga labi?โ€

Sumisipol minsan ang mga pagkakataon,
inaaya akong lumingon

Randomly as I pause,
to gulp some recent events
drowning me in my sleep —
As a new morning gently permeates,
Giving me rest, love, life, loss.

Lost —

With all the little things
that slowly unfold.
Burning me from within
With the scars that they bring.

Maka-ilang ulit na rin kasing,
Ako ay nagmamahal ng nakapiring.

November 2008

photo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s