Inlababo.

Maka-ilang ulit na rin,
akong nagmamahal ng nakapiring.

Tinitiklop ang mga sandali
na dumudurog sakin.

I fear. I love. I jump.

Across almost everything,
That separates me from strangers —
Choking me towards wisdom,
or the lack of it actually.

I feel. I think. I try.

I try to feel again.

Tinatanaw ang mga bulalakaw
sa likod ng mga hamog
na lumilihis sa paglusaw.

Bumubuntong-hininga ako ng hindi ko napupuna.

Bringing me to the verge of asking,

“Kailan nga ba huling lumapat
ang lumuluhang mga daliri?
Kailan muling sisipat ang pluma
sa hapo at nanunuyong mga labi?”

Sumisipol minsan ang mga pagkakataon,
inaaya akong lumingon

Randomly as I pause,
to gulp some recent events
drowning me in my sleep —
As a new morning gently permeates,
Giving me rest, love, life, loss.

Lost —

With all the little things
that slowly unfold.
Burning me from within
With the scars that they bring.

Maka-ilang ulit na rin kasing,
Ako ay nagmamahal ng nakapiring.

November 2008

photo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s