The little things.

Re-renga paย sana,
gusto ka lang makasama.

Sabay sa pagsulit ng lingon,
pumapanik na pala,
ang isang pares ng damdamin —

sinesentro ng mga lente sa tingin.

Itinatawid ako pabalik
sa mga bugtong ng pag-ibig.

Binubulungan akong simulan –

ang pag-aabang —

sisilipin ng lumbay na alkansya,
ang sarili mong bintana;
kalong-kalong ang pag-asa,
sa piling ng bagong umaga.

October 2008-4

photo

Because you are like
the humble mornings
that wake me up from my solitary rest.

I gawk at my hands
with a good-strange feeling.
Not cold, โ€˜cause itโ€™s wrapped
within your zeal โ€“ a home to my fragile core.

And these things —
they make up a masterpiece,
waiting to be shaped
with all our shattered bits
of yesterdays that distend.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s